Statystyki gry liczbowej w UK - opracowanie profesora J. Haigh'a

Ciekawy artykuł z wydziału matematyki:

Opisano kilka metod testowania losowości liczb losowanych w UK National Lottery. Dane z pierwszych 96 losowań są zgodne z losowymi liczbami, zarówno pod względem indywidualnych częstotliwości, jak i czasu oczekiwania na kolejne wystąpienia. Kombinacje liczb wybierane przez graczy jako całość nie są przypadkowe: dane z Wielkiej Brytanii i innych krajów pokazują, że niektóre kombinacje są znacznie bardziej popularne niż przeciętnie, a zatem umiejętność identyfikowania niepopularnych kombinacji może zwiększyć średni zwrot z gry (EV). Opisano rodzaje modeli wyboru losowego, ale pomimo pewnych zachęcających wyników, wszystkie mają istotne braki.

Żródło: https://rss.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-985X.00056