Co to są systemy Lotto?

Systemy Lotto

Gra systemowa polega na skreśleniu większego zbioru liczb, niż jest losowany. System pełny zawiera w sobie wszystkie możliwe kombinacje (np. szóstek) z danego zbioru liczb i jest przez to bardzo kosztowny. Np. dla zbioru 12 liczb w Dużym Lotku trzeba skreślić aż 924 zakłady. Jest przy tym 100% gwarancja, że jeśli w wylosowanych liczbach trafimy np. 6, to na pewno jest ona w naszych skreślonych zakładach (oprócz tego będą jeszcze piątki, czwórki i trójki).

Systemy skrócone zbudowane są podobnie jak systemy pełne, ale nie zawierają w sobie wszystkich kombinacji szóstek, ale zależnie od rodzaju systemu: wszystkie kombinacje piątek, lub częściej czwórek, albo najczęściej trójek. Dzięki temu znacząco obniża się liczba zakładów do wysłania i przez to grający ponosi mniejsze koszty obstawiając ten sam zbiór liczb. Otrzymuje jednak za to mniejszą gwarancję trafienia wyższych wygranych, niż miałby przy użyciu systemu pełnego. Przykładowo system skrócony dla zbioru 12 liczb zawierający wszystkie piątki wymaga skreślenia 132 zakładów, zawierający wszystkie czwórki - 33 zakładów, natomiast wszystkie trójki - tylko 11 zakładów. W praktyce liczba zakładów musi być nieco większa od przedstawionych tu przeliczeń teoretycznych, aby uzyskać równomierność rozkładu liczb (każda liczba występuje w systemie jednakową ilość razy). W grze systemami warto sobie pomóc specjalnymi narzędziami do generowania rozpisów automatycznie. Bo po co ręcznie rozpisywać? Generator systemów znajdziesz tutaj: http://www.wynikilotto.net.pl/generatorzestawow.htm.

Parametrem charakteryzującym wybrany system skrócony jest gwarancja minimalna trafień przedstawiana także jako tabela gwarancyjna. Gwarancja “3 przy 3” oznacza, że przy trzech trafionych liczbach zapewniona jest co najmniej jedna trójka (choć mogą być dwie, trzy lub więcej trójek). W zależności od otrzymanej gwarancji spotykamy systemy skrócone:

podstawowe - o gwarancjach 3 przy 3, 4 przy 4 itp.
zwielokrotnione - o gwarancjach 53 przy 3, 23 przy4 itd.
o obniżonej gwarancji - o gwarancjach np. 3 przy 4, 4 przy 6 itp.
Dzięki systemom skróconym można typować większe zbiory liczb z mniejszym obciążeniem finansowym. Właściwy wybór systemu do gry należy zawsze do gracza, który uwzglądnia swoje możliwości finansowe oraz oczekiwane przychody z wygranych.

Przykład

Poniżej przedstawiono praktyczny przykład, który posłuży wyjaśnieniu istoty systemów skróconych Dużego Lotka. Losowanych jest 6 liczb z puli 49 liczb. Załóżmy, że obstawimy z tych 49 liczb tylko np. 12 (niech to będą liczby: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36). Wybieramy zatem system 12 liczb. Jeśli wylosowane liczby będą w zbiorze moich 12 liczb, to jest już powód do radości. Im będzie ich więcej, tym więcej radości.

Teraz musimy zdecydować jak rozpisać to nasze 12 liczb, aby mieć jakąś gwarancję, że trafiając np. 3 liczby będziemy mieli je skreślone w naszych zakładach. Tutaj wybieramy gwarancję systemu skróconego. Załóżmy, że chcemy być pewni: jeśli trafimy choćby 3 liczby, to chcemy mieć skreślone te 3 liczby na zakładach. Wybieramy gwarancję 3 przy 3.

Tworzymy teraz schemat naszego systemu, do którego podstawimy później nasze wybrany liczby. Zakładów bedzie 20, aby uzyskać wymaganą gwarancję 3 przy 3.

zakład 1 : 01, 02, 03, 04, 05, 06.
zakład 2 : 01, 02, 03, 04, 07, 08.
zakład 3 : 01, 02, 03, 04, 09, 10.
zakład 4 : 01, 02, 03, 04, 11, 12.
zakład 5 : 01, 02, 05, 06, 07, 08.
zakład 6 : 01, 02, 05, 06, 09, 10.
zakład 7 : 01, 02, 05, 06, 11, 12.
zakład 8 : 01, 02, 07, 08, 09, 10.
zakład 9 : 01, 02, 07, 08, 11, 12.
zakład 10: 01, 02, 09, 10, 11, 12.
zakład 11: 03, 04, 05, 06, 07, 08.
zakład 12: 03, 04, 05, 06, 09, 10.
zakład 13: 03, 04, 05, 06, 11, 12.
zakład 14: 03, 04, 07, 08, 09, 10.
zakład 15: 03, 04, 07, 08, 11, 12.
zakład 16: 03, 04, 09, 10, 11, 12.
zakład 17: 05, 06, 07, 08, 09, 10.
zakład 18: 05, 06, 07, 08, 11, 12.
zakład 19: 05, 06, 09, 10, 11, 12.
zakład 20: 07, 08, 09, 10, 11, 12.

Te liczby w tym schemacie (od 01 do 12) są tylko liczbami schematu, pod które będziemy podstawiać nasze własne liczby. I tak pod liczbę schematu 01 podstawimy naszą liczbę 3, pod kolejną liczbe schematu 02 podstawimy naszą liczbę 6 itd. uzyskując gotowe zakłady z naszymi liczbami:

zakład 1 : 3, 6, 9, 12, 15, 18.
zakład 2 : 3, 6, 9, 12, 21, 24.
zakład 3 : 3, 6, 9, 12, 27, 30.
zakład 4 : 3, 6, 9, 12, 33, 36.
zakład 5 : 3, 6, 15, 18, 21, 24.
zakład 6 : 3, 6, 15, 18, 27, 30.
zakład 7 : 3, 6, 15, 18, 33, 36.
zakład 8 : 3, 6, 21, 24, 27, 30.
zakład 9 : 3, 6, 21, 24, 33, 36.
zakład 10: 3, 6, 27, 30, 33, 36.
zakład 11: 9, 12, 15, 18, 21, 24.
zakład 12: 9, 12, 15, 18, 27, 30.
zakład 13: 9, 12, 15, 18, 33, 26.
zakład 14: 9, 12, 21, 24, 27, 30.
zakład 15: 9, 12, 21, 24, 33, 36.
zakład 16: 9, 12, 27, 30, 33, 36.
zakład 17: 15, 18, 21, 24, 27, 30.
zakład 18: 15, 18, 21, 24, 33, 36.
zakład 19: 15, 18, 27, 30, 33, 36.
zakład 20: 21, 24, 27, 30, 33, 36.

Otrzymany schemat i potem gotowe zakłady mają założoną gwarancję 1 trójka przy 3 trafionych, 4 trójki przy 4, 10 trójek przy 5 i 20 trójek przy 6 trafirniach. Są to gwarancje minimalne i mogą się pojawić wyższe stopnie przy trafieniu 5 czy 6-tki. Powyższe zakłady przypisujemy na kupony lotto.pl.

Na koniec sprawdzamy wyniki losowania i załóżmy, że wylosowano liczby: 4, 9, 10, 15, 16, 31, 33. Widzimy, że są tu 3 nasze wytypowane liczby: 9, 15 i 33 zatem trafiliśmy conamniej 1 trójkę. Sprawdzamy dokładnie i jest ona w zakładzie nr 13.